PŮJČKY.ČR

Finanční produkty v ČR
Správné finanční hospodaření je jeden z hlavních základů spokojené rodiny.

Půjčky.ČR jsou místem, kde Vám pomůžeme rozplést na první pohled chaotický svět půjček. Nemáme zde za cíl preferovat kohokoliv z poskytovatelů finančních služeb, které zprostředkovávají půjčky online ani jakékoliv jiné finanční půjčky. Nechceme být jen pouhou lacinou formou inzerce půjček ani nabídkou půjček, která bude kohokoliv nutit vybrat si, co sám nechce a nepotřebuje. Nabízíme Vám zde vyčerpávající zdroj informací, které Vám pomohou zorientovat se nejen v problematice bankovních a nebankovních půjček jako takových, ale také v problematice rychlých půjček. Nabídneme vysvětlení toho, proč se poslední dobou tak často objevuje pojem půjčky bez registrů, co nového přinášejí SMS půjčky, kdy se hodí půjčka před výplatou, a kdy je například vhodná konsolidace půjček. Úvěry a půjčky se staly jedním ze symbolů dnešní doby. Není to jen nutné zlo, ale je to jedna z variant, jak řešit nejen plánované, ale i neočekávané životní situace, které se vyskytnou v životě každého z nás.

Co je to vlastně půjčka?

Půjčka je typ závazku, který vzniká na základě uzavření smlouvy. Ta musí mít vždy název smlouva o půjčce. Jak má správně vypadat smlouva o půjčce, si lze překontrolovat u jakéhokoliv finančního ústavu, jelikož jsou tyto dokumenty často k dispozici na webové stránce daný institucí, případně si náhled smlouvy můžete samozřejmě u všech poskytovatelů půjček vyžádat. Další možností jsou specializované webové stránky, kde lze nahlédnout na různé vzory smluv o půjčce. Díky této smlouvě přenechá věřitel (ten, kdo půjčuje) dlužníkovi určité množství (finančních) prostředků a dlužník se je zaváže po uplynutí dohodou stanovené doby vrátit s tím, že zpravidla kromě půjčené články zaplatí určité procento z půjčky navíc ve formě úroků.

Věřiteli tak vznikne pohledávka vůči dlužníkovi a dlužníkovi dluh vůči věřiteli. Půjčený obnos peněz se nazývá jistina a dohodnuté úroky se stávají jejím příslušenství. Půjčka jako taková je upravena pomocí občanského zákoníku. A teď, co je to úvěr? V obchodněprávních vztazích je tak nazýván specifický druh půjčky, jejímž předmětem jsou vždy finanční prostředky. U nás, míněno v ČR, existují dva základní druhy úvěrů (půjček).

Nebankovní půjčka

Jaký je tedy hlavní rozdíl, respektive rozdíly mezi bankovní a nebankovní půjčkou? Bankovní půjčky poskytují jen a pouze bankovní instituce a dohled nad takto poskytovanými bankovními úvěry provádí Česká národní banka (ČNB). Nebankovní půjčky v sobě zahrnují úvěrové a hypotéční produkty, které nabízejí společnosti bez bankovní licence. Na rozdíl od bankovních půjček většinou poskytovatelé nebankovních úvěrů své služby propagují zejména pomocí toho, že jsou schopni nabídnout nebankovní půjčky ihned, jsou ochotni půjčit i bez registrů a dokonce za určitých podmínek nabízí i nebankovní půjčky bez doložení příjmu. De facto jde o půjčky od soukromých osob (dále jen soukromé půjčky) nebo společností, které se zajišťováním úvěrů (půjček) zabývají přednostně a zpravidla ani nenabízejí jiné typy finančních služeb, jako banky v rámci svých produktů (účet, spoření atp.). Nebankovní půjčky může poskytovat i jakákoliv právnická či fyzická osoba, která vystupuje jako investor. Dohled nad nebankovními úvěry a společnostmi, které je poskytují, má na starost Česká obchodní inspekce.

Jaká půjčka je nejvýhodnější?

Mince a bankovky
Náhled na aktuálně platné české peníze, mince a papírové bankovky. [Zdroj: cnb.cz]

Jaký je tedy rozdíl mezi půjčkou, kterou poskytne banka a půjčkou, kterou uskuteční nebankovní společností? Základní rozdíl je v tom, že bankovní úvěry mají vyšší požadavky na klienta jako takového, zejména na jeho předpokládanou schopnost splácet poskytnutý úvěr, kterou si důkladně a důsledně prověřuji. Kromě nahlédnutí do bankovních registrů, kde jsou vedeni všichni neplatiči, bude banku zajímat váš pravidelný příjem (doložený) a často také účel, na který peníze potřebujete. To vše je na druhou stranu vyváženo výhodnějšími úrokovými sazbami.

Nebankovní půjčky jsou naopak často rozmanitější a mají mnohem více variant, než klasické bankovní úvěry. Soukromníci vám po vzájemné dohodě mohou doslova ušít půjčku na míru, zatímco banka má pevně stanovené produkty, kde už není téměř žádný manévrovací prostor. Kromě výše zmíněných typů nebankovních půjček existuje například také rychlá SMS půjčka, hotovostní půjčky, nebo půjčky na ruku, které vám nebankovní společnost ochotně doručí klidně až do místa Vašeho bydliště. Nebankovní půjčky jsou rovněž často poskytovány bez nutnosti ručitele, bez požadavků na příjem, bez příliš složité administrace, což si však nebankovní společnost zpravidla zpětně vybere na vyšších úrokových sazbách.

Zároveň jsou u nebankovních půjček mnohem striktnější pravidla splácení a výraznější postihy za jejich nedodržování. Společnosti se tak pojišťují proti riziku, že poskytují půjčku neprověřenému člověku, který ji už nikdy nemusí splatit.

Bankovní a nebankovní půjčky

50Kč
Náhled na českou minci o hodnotě padesát korun českých. [Zdroj: cnb.cz]

Základní rozdělení půjček můžeme provést podle toho, kdo si konkrétní úvěry vybírá nejčastěji, respektive pro koho jsou primárně určeny, neboť každá skupina lidí, kteří si půjčují, má své specifické potřeby a zároveň i specifické možnosti, díky čemuž bude schopna využívat jen konkrétní typy finančních produktů.

Nejfrekventovanější poptávka po půjčkách přichází od osob v zaměstnaneckém poměru, pro které většinou slouží tzv. spotřebitelské úvěry. Další typem jsou půjčky pro podnikatele, kam patří mimo jiné i půjčka pro začínající podnikatele a půjčky pro OSVČ (půjčky pro osoby samostatně výdělečně činné). Podnikatelská půjčka byla vždy doménou a majoritní záležitostí klasických bank, nicméně podobné produkty, rovněž označované jako půjčky pro podnikatele, najedeme hojně i v nabídkách nebankovních společností. Pro studenty jsou primárně vytvářeny výhodné studentské úvěry.

U obou základních typů poskytovatelů půjček existují i půjčky pro nezaměstnané. Novinkou dnešní doby jsou půjčky pro ženy na MD (půjčka na mateřské dovolené) a půjčky pro důchodce, jak starobní tak invalidní. Tímto základním rozdělením nabízených půjček si můžeme zároveň odpovědět na otázku, které základní skupiny obyvatelstva mají za předpokladů splnění všech podmínek možnost získat půjčku nebo úvěr.

Jaké existují typy půjček?

Jaké jsou nejčastěji nabízené typy půjček a jaké je jejich předpokládané využití? Ve velké většině případů klienti bankovních i nebankovních společností žádají o spotřebitelský úvěr (hotovostní půjčka). U něj se pak ještě rozlišuje, jedná-li se o účelový nebo bezúčelový úvěr, jinak také nazývaný půjčka na cokoliv (sem patří i Americká půjčka, zmíněná níže). Dále jsou to hypotéční úvěry, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, americké hypotéky (bezúčelová hypotéka s dlouhodobou splatností a nízkým úrokem), konsolidační úvěr (konsolidace všech půjček do jedné s výhodou nižší celkové splátky), úvěry a půjčky ze stavebního spoření, a také překlenovací úvěry.

Některé společnosti připravili pro ještě větší zjednodušení specifické typy půjček. V nabídkách proto najdeme například i půjčku na auto nebo bezúročná půjčka (revolvingový úvěr za podmínky splacení do určeného data). Především menší nebankovní společnosti v souvislosti s rozvojem a s dostupností mobilních telefonů začaly nabízet tzv. SMS půjčky. Velké oblibě se u spotřebitelů těší také půjčky do výplaty, nebo krátkodobé půjčky, které lze využít, pokud nám na něco chybí jen velmi malý obnos peněz.

Vyplacení půjčky

Dále můžeme půjčky rozlišovat také podle druhu jejich vyplácení. Půjčky na ruku jsou v podstatě spotřebitelské úvěry, jež jsou poskytovány a vypláceny v hotovosti. Druhým typem jsou půjčky a úvěry, které jsou po nezbytných procedurách bankou, nebo nebankovní společností odeslány na předem stanovený bankovní účet, který si buď zvolí sám žadatel (především u nebankovních společností), nebo mu jej vytvoří a přidělí sám poskytovatel (úvěrové účty u bankovních společností).

Zajištěná půjčka

Půjčky se mohou lišit i podle typu zajištění, a to na zajištěné a nezajištěné. Mezi nejznámější zajištěné úvěry patří půjčky se zástavou nemovitostí (u půjček se zástavou nemovitostí, kde se nejedná o hypoteční úvěr a zajištění nemovitostí se děje automaticky, je vždy nutné důkladně zvážit míru rizika, které tato volba přináší). Variantou zajištěné půjčky je i půjčka na směnku nebo půjčka zajištěná movitou věcí. Specifickým druhem zajištěné půjčky je úvěr, kde je vyžadován ručitel, nicméně naprostá většina především bankami poskytnutých půjček jsou půjčky bez ručitele.

Nezajištěné úvěry a nezajištěné půjčky jsou poskytovány většinou jen důkladně prověřeným a důvěryhodným klientům, nebo jde jenom o menší a drobné spotřebitelské úvěry, kde není díky malé výši půjčovaného obnosu zajištění vyžadováno. Nezajištěné úvěry jsou v praxi často označovány také jako půjčky bez ručení, či půjčky bez ručitele.

Všechny půjčky můžeme přehledně rozdělit i podle typu jejich splatnosti. Existují tři základní druhy půjček: krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Zvláštní kategorii mají rychlá půjčka a půjčky ihned, o kterých pojednává následující odstavec.

Rychlé půjčky bez doložení příjmu

CRÚ
Na veškeré podmínky poskytovaných úvěrů dohlíží Centrální registr úvěrů. [Zdroj: cnb.cz]

Mimo výše uvedené rozdělení půjček a úvěrů, které lze považovat za víceméně účelové, existují na trhu některé druhy půjček, které se svým názvem snaží vymezit od všech ostatních. Bližší prozkoumání často napoví, že jde spíš o triky marketingových kreativců a půjčka se dá pojmenovat některou již existující kategorií. Z pohledu reklamy a lákavosti je však pro řadu poskytovatelů většinou mnohem účinnější nějakým způsobem vyčnívat.

V inzerovaných půjčkách můžeme například narazit na půjčky na OP (rozumíme půjčky poskytnuté jen na základě předloženého občanského průkazu). Z pohledu výše uvedeného názvosloví jde v podstatě o neúčelovou nebankovní půjčku bez doložení příjmu a bez potvrzení příjmu či nutnosti ručitele.

Velice lákavá je i tzv. půjčka ihned, a to ve všech možných variantách, ve kterých se objevuje. Často bývá inzerována a propagována pod názvy půjčka ihned na účet, půjčka bez registru ihned (půjčky bez registru popíšeme více v samostatném oddíle), rychlá půjčka ihned, SMS půjčka ihned, půjčka online ihned, půjčka před výplatou ihned atp.

Velmi lákavě vždy působí například nabídka rychlé půjčky ihned na účet a konkrétně její varianta nebankovní půjčky ihned na účet, nebo SMS půjčka ihned na účet. Lehké zajištění už vyžaduje půjčka na směnku ihned. K mání jsou rovněž hojně půjčky do výplaty ihned, rychlé půjčky bez registru ihned. Existuje i online půjčka ihned na účet, nebo půjčky ihned na ruku nebo samostatná půjčka bez registru ihned.

Všechny tyto produkty nabízí zpravidla nebankovní společnosti a soukromníci, kteří především slova jako ihned, bez registrů, bez doložení přijmu či bez ručitele často využívají k tomu, aby na své půjčky nalákali co nejvíc klientů. U všech těchto příliš lákavě vypadajících půjček se rozhodně vždy vyplatí být opatrný a vše důkladně prověřit, než přistoupíte k podepsání smlouvy o půjčce. Pokud totiž poskytovatele nezajímá, kdo jste a zdali vůbec máte nějaký příjem, většinou potřebuje na oplátku splatit větší částku, aby se takto pojišťoval proti těm, kteří mu neplatí.

Pro ty žadatele o půjčku či o úvěr, kteří by nebyli spokojeni s půjčkami ihned, jsou v tuzemském bankovním i nebankovním prostoru k mání tzv. rychlé půjčky. Téměř každá reklama na půjčku neopomene rychlou půjčku zmínit a každá společnost, poskytující půjčky a úvěry ji většinou ve své nabídce má. Rychlost je totiž v naší době zásadní a klienti ji často vyžadují i při vyřizování půjček. Proto je trh s rychlými půjčkami zpravidla velký a nabídka velmi rozsáhlá. I zde existuje rychlá půjčka bez registru, rychlá půjčka před výplatou, rychlá půjčka online, její varianta rychlá půjčka na účet a její ještě rychlejší varianta - rychlá půjčka na účet ihned.

Absolutním marketingovým trhákem jsou online nebankovní rychlé půjčky ihned, které nabízejí kompletní vyřízení půjčky včetně podpisu čistě online a většinou zahrnují i velmi rychlé odeslání zapůjčeného obnosu na uvedený bankovní účet. Zde se znovu hodí zopakovat, že čím jednodušeji a lákavěji půjčka vypadá, tím větší problémy může v důsledku způsobit. Není potřeba všechny dobře vypadající půjčky ihned odsuzovat, ale je na každém z nás, abychom si dali tu práci a před podpisem smlouvy všechny pochybnosti důkladně prověřili.

Půjčky online bez registru

Častým pojmem, který se u názvů půjček začal v poslední době objevovat, jsou online půjčky. Půjčky online jsou půjčky sjednávané, nebo částečně předjednané na internetu. Online půjčka je tedy na vyřízení velmi snadná a jednoduchá. Klient nemusí nikam volat, je v přímém a zaručeně bezplatném kontaktu s poskytovatele a může si tak podrobnosti své půjčky vyjednat i z pohodlí vlastního domova. Nabídka online půjček je díky jejich oblíbenosti obrovská. Většinou jde o nebankovní půjčky online, bankovní půjčky online, nebo různé druhy půjčky bez registru online.

Registry BRKI, NRKI a SOLUS

Co je to vlastně ten tak často zmiňovaný registr? Co pak znamená půjčka bez registru? Mezi nejpoužívanější registry patří především bankovní registr klientských informací (BRKI) a nebankovní registr klientských informací (NRKI). Oba registry spravuje a provozuje společnost Czech Credit Bureau. V neposlední řadě je také hojně využíván registr zájmového sdružení právnických osob Solus, kde jsou vedeny zejména nebankovní záznamy klientů. Proč se o nich banky příliš nezmiňují a nebankovní společnosti je naopak ve své prezentaci velmi často využívají a upozorňují, že většina jejich půjček je bez registrů?

Proč jsou největšími a nejbarevnějšími nápisy vždy uvedeny pojmy jako půjčka bez nahlížení do registru, rychlá půjčka bez registru, SMS půjčka bez registru, krátkodobá půjčka bez registru ihned, nebankovní půjčka bez registru, nebo půjčka online bez registru. Někdy jsou půjčky bez registrů dokonce osvobozeny i o poplatky (opět za cenu vyššího konečného úroku), nebo nutnost doložení příjmu. U vybraných společností lze dokonce žádat o provedení konsolidace půjček bez registru.

Zvláštní skupinou jsou pak půjčky bez registru a zástavy, půjčky bez registru a ručení, půjčka před výplatou bez registru. Někdy můžete narazit na název „půjčka bez solusu/půjčka bez BRKI a NRKI. Vlastně nejde o nic špatného, spíš naopak se poskytovatel chce lépe zajistit, a tak uvede jen některé registry, do kterých se nepodívá. Registrů však existuje mnohem víc, takže de facto takto označená půjčka neznamená, že jste od nahlédnutí do registru zcela osvobozeni.

Co vše je v registrech zaneseno? Veškeré záznamy vašich bankovních i nebankovních aktivit včetně toho, zda jste v případě půjček spláceli řádně, nebo naopak byli notorickými neplatiči. Poskytovatelé půjček tyto databáze využívají u všech půjček, které neinzerují jednoznačně jako „bez registru“, aby se ujistili, že nepůjčují někomu, kdo je už nyní zadlužen až po uši a šance na to, že by někdy mohl zaplatit, je téměř nulová. Do registru automaticky nahlížejí i banky v případě, že poskytují služby novým klientům, aby se ujistili, že nebudou mít problém se zaplacením manipulačních poplatků apod.

SMS půjčky a půjčky do výplaty

Ještě se několika slovy vrátíme k tzv. SMS půjčkám (někdy také označovaným jako „Finské půjčky podle země svého původu). SMS půjčky jsou druhem krátkodobých půjček a můžeme se setkat s několika základními formami. Skrz SMS lze zažádat o půjčku do výplaty, půjčku před výplatou pro každého, půjčku před výplatou na účet, půjčku do výplaty na účet. Vzhledem k povaze vyřízení SMS půjčky si skrz ně lze většinou půjčit jen velmi malý obnos peněz s velmi krátkou dobou splatnosti. Z pohledu základního rozdělení tak lze Finské půjčky zařadit mezi mikro půjčky. Typickým znakem SMS půjček je také vysoká míra úrokových sazeb (v naprosté většině případů jdou úroky do desítek procent).

Podle zmíněné charakteristiky je tak SMS půjčku možné považovat za rychlý a pohodlný způsob, jak získat peníze. Na druhou stranu je potřeba být připraven peníze obratem velmi rychle vrátit a zároveň dodat tučný úrok. SMS půjčky jsou nabízeny s maximální dobou splatnosti 45 dnů. A pokud je poskytnutá částka do výše 5000 Kč, nemusí věřitel u těchto půjček uvádět RPSN (roční procentní sazba nákladů je údaj, resp. číslo, které má umožnit půjčujícímu si lépe vyhodnotit výhodnost, nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru.

RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.) SMS půjčka je tak vhodná pro rychlé řešení drobných, avšak akutních finančních nedostatků. Drobnou výhodou je u SMS půjček i absence jakéhokoliv registračního poplatku. Stále je však potřeba mít na mysli, že všechny výhody jsou na úkor vysokého úroku.

Časté dotazy k půjčkám

Otazník
Mnoho lidí má stejné otázky k půjčkám, na www.pujcky.cr naleznou odpovědi, které hledají.

Jaké jsou nejčastěji kladené dotazy v souvislosti s půjčkami a úvěry? Některé z nich uvádíme níže.

Existuje půjčka do 24 hodin? Ano. Existuje.

Co je to konsolidace půjček? Konsolidace půjček, kterou řada bank ve svých nabídkách označuje pojmem refinancování půjček, je v podstatě sloučení několika půjček do jedné. Kromě úvěrů mohou být do konsolidace zahrnuty i přečerpané rámce u kreditních karet, překročené kontokorenty atd. Všechny tyto pohledávky konsolidace zastřeší jedinou novou půjčkou, skrz kterou je bude klient nadále platit. Dlužník tak dostane daleko lepší podmínky pro splácení nové, jediné půjčky a zároveň i větší časový prostor na její uhrazení. Kdy je konsolidace půjček nejvýhodněji? Když má klient mnoho různých půjček u více poskytovatelů najednou. Konsolidací dosáhne úspory na splátkách a bude mít snazší a jednodušší obsluhu svého závazku, který po provedení konsolidace spravuje jediný subjekt.

Jaké jsou možnosti a jaká úskalí přináší tzv. půjčka bez příjmu? Půjčka bez doložení příjmu, půjčky bez potvrzení příjmu, půjčky bez dokládání příjmu a všechny její variace jsou na trhu jednoduše dostupné, ale stejně jako u jiných, jednoduše získatelných finančních produktů je nutno počítat s vyšší mírou úrokových sazeb, případně s ručením, nebo s půjčkou na směnku. Kde tyto půjčky hledat? V téměř každé inzerci nebankovních půjček snadno najdeme zvýrazněný oddíl: půjčky na směnku aktuální nabídky.

Kdy je možné dosáhnout nejlevnější půjčky? Jednoduše tehdy, když je splácena řádně a v daných, předem stanovených termínech. Pokud jsou splněny záměry a požadavky obou stran bez komplikací, vyjde všechny zúčastněné celá finanční služba nejlevněji.

Existuje snadná půjčka nebo je to jen pověra? Samozřejmě existuje, ale snadná půjčka se vždy nerovná výhodná půjčka. Každá půjčka je kompromis mezi věřitelem a dlužníkem a stejné je to i se snadnou půjčkou.

Lze získat i okamžitá půjčka? U zavedených klientů není problémem, jinak se jedná ve většině případů o snahu nalákat co nejvíce potencionálních klientů, kteří aktuálně potřebují řešit nějakou finanční komplikaci, zpravidla za závazek velmi nevýhodných podmínek splácení.

A co půjčka od soukromníka? Jak už jsme zmiňovali na začátku, půjčka od soukromníka je půjčka, která se ujedná pomocí smlouvou o půjčce a řídí se občanským zákoníkem.

Nabízí banky půjčky na mateřské? Půjčky pro ženy na mateřské dovolené jsou ve větší míře dostupnější spíš u nebankovních společností, než u bank.

Je studentská půjčka výhodná? Ano. Studentská půjčka patří mezi jedny z nejvýhodnějších a nejdostupnějších finančních produktů, pokud žadatel splňuje všechny podmínky schválení této půjčky.

Srovnání půjček? Kde se dá najít a bude to srovnání objektivní? Pro objektivní srovnání půjček je nejpříhodnější vyhledat na internetu, nebo v jiných médiích reakce spokojených, případně nespokojených zákazníků. Čím větší počet ohlasů, tím objektivnější srovnání pravděpodobně. Několik pochvalných komentářů pro sebe, nebo negativních na konkurenci dokáže zaplatit každý, ale rozsáhlé diskuze či stovky názorů jsou už zpravidla mnohem důvěryhodnější, a tedy i objektivnější.

Jak rozpoznat podvodné půjčky? Varovným signálem by vždy měla být přílišná podbízivost reklamy, nebo časté zasílání e-mailů, nabízejících extrémně výhodné půjčky. Řada pochybných společností potenciální klienty dokonce obvolává, nebo jim zasílá SMSky, žádající odpověď, která se vám může velmi prodražit, aniž byste si vůbec nějaký produkt vybrali. Vždy si pamatujte, že vy jste zákazník a daná společnost dokáže prosperovat a existovat proto, že vy jí dáte své vydělané peníze. Pokud se vám cokoliv nezdá, můžete kdykoliv neodpovědět, či položit telefon. Rovněž se nebojte jakékoliv podezřelé chování zavánějící nucenou reklamou či podbízivostí nahlásit České národní bance, nebo České obchodní inspekci.

Smlouva o půjčce peněz

Závěrem se ještě podíváme podrobněji na smlouvu o půjčce. Ta je nedílnou součástí jakéhokoliv smluvního vztahu, ve kterém se jedná o jakýkoliv přesun financí. Rovněž stanovuje veškeré podmínky onoho přesunu peněz, které musí být podle zákona jasné a nesmí ani jednu stranu jakkoliv klamat. Vzor smlouvy o půjčce peněz je volně ke stažení na internetu na velkém množství webových stránek, avšak doporučujeme volit ty, které mají alespoň formální právní zázemí a poradnu. Pokud bydlíte v Praze a hledáte nejvýhodnější půjčku, pak Vám můžeme doporučit navštívit web nebankovní půjčky Praha určený všem pražákům a lidem v okolí Prahy.

Ať už je Vaše půjčka malá, nebo velká, krátkodobá, nebo dlouhodobá, hotovostní, nebo na účet, SMS, nebo jakákoliv jiná, věnujte maximální úsilí a pozornost tomu, aby byla z Vaší strany smlouva důkladně prostudována (u vyšších obnosů nejlépe nejen vámi, ale i právníkem/finančním poradcem) a se svým podpisem zacházejte uvážlivě, protože čert nikdy nespí. Půjčky a úvěry jsou symbolem dnešní doby a bez nich může být život velmi složitý, či skoro nepředstavitelný, což si velmi dobře uvědomují i ti, kdo je nabízejí. Vždy si své úvěry vybírejte chytře a dejte si s konečným rozhodnutím na čas, protože od nesplacené půjčky je to jen krůček k velmi nepříjemné exekuci.

Hodnocení:
3.9594594594595 518