Bankovní půjčky

Bankovní finanční produkty
Bankovní půjčka je většinou mnohem výhodnější, než půjčky u nebankovních institucí.

Tuzemský finanční trh půjček a úvěrů je dlouhodobě rozdělen mezi dva oficiální poskytovatele finančních prostředků. Existují zde půjčky bankovní a nebankovní. Nebankovní půjčky protentokrát vynecháme a budeme se věnovat jen půjčkám bankovním. Princip bankovních půjček provází lidstvo již několik tisíc let. První písemné známky o finančních půjčkách jsou prakticky stejně staré, jako peníze samotné. Ještě před nimi měly funkci oběživa hmotné komodity jako obilí, dobytek, drahé kovy či užitné předměty, u kterých nicméně převládal spíš barterový obchod a půjčování nebylo zrovna na pořadu dne. Antické Řecko i Řím položily kromě zákonů a práva rovněž základy bankovnictví jako takového. Důkazem je například nařízení, které uvedl do platnosti římský senát. Nařizovalo, že každý občan, který není schopen splácet své dluhy podle předem stanovené dohody, se stává věřitelovým otrokem.

Rozvoj bank jak je známe dnes, nastal ve středověku, kdy větší šlechtické skupiny začaly své společné bohatství používat pro financování větších projektů (zakoupení pozemků, stavby hradů, zámků apod.) a de facto začaly jako první investovat v dnešním slova smyslu.

Novodobá historie hypoték v ČR

Rozvoj bank a bankovních domů v České republice nastal přirozeně až po roce 1989. Zpočátku se čeští ekonomové bankovním úvěrům, stejně jako celému bankovnictví, pomalu učili. Příznivému rozvoji rovněž nepomáhala absence jakýchkoliv výraznějších kontrolních mechanizmů. Toto období českého bankovnictví bývá někdy označováno jako bankovní socialismus a bylo charakterizováno masivním rozdáváním nekrytých a ničím neručených bankovních půjček. Za jeho konec je považováno známé vytunelování a krach Investiční a poštovní banky (IPB), po kterém následovalo její převzetí Československou obchodní bankou (ČSOB).

Od tohoto probuzení do reality učinilo české bankovnictví celou řadu kroků, které mají zajišťovat stabilitu všech bank, které na našem území působí. Místo obav o své vklady a úspory se dnes mohou bankovní klienti zaobírat spíš problematikou porovnání bankovních půjček a hledání té nejvýhodnější. V současné době působí v ČR 45 bank. Od velkých bankovních korporací a malých poboček zahraničních bank, ryze internetových bank, poskytujících zejména online bankovní půjčky, až po nebankovní společnosti, které se často snaží lovit své klienty na možnost rychlého získání půjček bez nutnosti něčím ručit, avšak za cenu vyšších úroků.

Ještě donedávna byl systém schvalování a vyplácení bankovních půjček u téměř všech bank, působících v Česku, velmi zdlouhavý a pomalý. Pojmy jako rychlost, pohotovost nebo bezprostřednost nebyly zrovna tím, čím by se při poskytování půjček mohly banky chlubit. Získat půjčku rychle a ještě v ten stejný den ji mít na bankovním účtu, to byla dříve pro naprostou většinu standardních klientů běžných bank věc naprosto nemyslitelná. Zdlouhavé procesy a nutné postupy bank ve své době ani nemohly být jiné.

Studená sprcha v podobě IPB byla dostatečně velký strašákem, a tak byly všechny bankovní půjčky velmi přísně kontrolovány. Jenže doba se mění, jak ukázala svých rychlým rozmachem a nárůstem popularity tzv. mimobankovní půjčka, kterou začaly v prvním desetiletí 21. století na českém trhu některé společnosti nabízet online. Široká paleta nejrůznějších druhů půjček, rychlost a další doplňkové služby, které klasické banky z výše uvedených důvodů do té doby odmítaly nabízet, začaly velmi rychle klasickým bankovním půjčkám být přímým konkurentem, což nakonec donutilo i všechny zavedené banky, aby změnily svůj přístup k bankovním půjčkám a vytvořily jednodušší a pro klienty příjemnější systém.

Získání bankovní půjčky

Řádná bankovní půjčka však i dnes stále podléhá celé řadě nutných procedur, bez kterých nemůže žádná banka své peníze nikomu poskytnout. Zde mají některé společnosti a jejich extrémně rychlé nebankovní půjčky stále navrch. Proto se mnoho bank snaží soustředit na pojem rychlá bankovní půjčka a pokud možno se mu ve svých službách co nejvíce přiblížit. V posledních letech se totiž ukazuje, že ani nižší úroková sazba a platba rozložená do několika let nedokáží konkurovat těm nejrychlejším půjčkám na trhu a klienti jsou ochotni za cenu rychlosti leccos přehlédnout. V čem bankovní půjčky srovnání naopak snesou a dlouhodobě z něj přitom vycházejí velice dobře, je míra úrokových sazeb, které jsou ve většině případů nižší, než jsou u jakékoliv nebankovní půjčky. Vyšší úroková sazba je totiž daní, kterou téměř vždy musí klient za rychlost vyřízení půjčky zaplatit. Další oblastí, ve které se bankovní půjčky a půjčky nebankovní liší, je oblast dokládání příjmu a záležitost využívání bankovních registrů. Bankovní půjčka bez doložení příjmu je dostupná pouze těm klientům, kteří mají u dané klasické banky založený klientský účet, kam si pravidelně nechávají zasílat svou mzdu, případně svůj jiný pravidelný příjem.

Logo ČNB
Náhled vrchní části webových stránek České národní banky. Zdroj: cnb.cz

Podmínky získání půjčky

Půjčky bez bankovního účtu nabízí z celého portfolia bank v ČR pouze dvě bankovní společnosti. Tato podmínka se však netýká pouze bankovních půjček, ale prakticky všech finančních služeb a po pravdě řečeno je zcela logická. Banka zpravidla nemá žádný důvod radit, nebo dokonce poskytovat své finanční služby někomu, kdo není jejich klientem. Opakem může být záležitost atraktivního majetného klienta, kterému se naopak banky vždy snaží ukázat to nejlepší ze svých služeb, aby jej přesvědčili a on svůj nemalý kapitál uložil právě u některé z nich.

Jednou z nejdůležitějších procedur při poskytování bankovní půjčky je také kontrola osoby, žádající o půjčku, v bankovním registru. Je obecně známou skutečností, že bankovní registry, SOLUS a další jsou pro banky účelovým nástrojem pro prověřování každého stávajícího i nového potenciálního klienta. Banky se díky těmto kontrolám chrání před poskytnutí bankovní půjčky rizikovému klientovi. Na druhou stranu jde o vhodnou reklamní příležitost pro nebankovní společnosti. Ty často jako jednu z hlavních výhod prezentují právě možnost poskytnutí rychlé půjčky, která oproti bankovní půjčce vůbec nepodléhá kontrole v bankovních registrech, čímž lákají především klienty, kteří si právě díky svým registrům nemohou dovolit požádat o půjčku standardní banku. V dnešní době je tak bankovní půjčka bez registru reálně nemyslitelná a neposkytne vám ji pravděpodobně žádná, aktuálně fungující, banka v ČR.

To nicméně neznamená, že takový stav bude přetrvávat už napořád. Stejně, jako se nebankovní společnosti často pouštějí do služeb, které původně nabízely pouze banky, se velmi reálně můžeme již v blízké budoucnosti setkat s bankovními půjčkami typu půjčka ihned, které budou schopny rychle a bez zdlouhavých procedur zaslat klientovi požadovanou částku rovnou na účet výměnou za elektronický podpis hypotéční smlouvy. Ač může na první pohled jít o rizikový krok, trh s půjčkami je stále velmi lukrativní a bankovní společnosti určitě jen tak nedovolí, aby jejich bankovní půjčky převálcovaly půjčky nebankovní. Otázkou zůstává, kam až budou standardní banky ochotny zajít a zda se pustí i do rizikovějších vod bankovních půjček bez nutnosti doložení příjmu, či bez nutnosti provedení kontroly v bankovním registru.

1000Kč
Aktuální vzor tisícikorunové české bankovky. Zdroj: cnb.cz

Aktuálně však taková možnost neexistuje, a proto teoreticky každý klient již dopředu ví, jestli mu jakákoliv banka bankovní půjčku poskytne, či nikoliv. Hlavními pilíři schválení poskytnutí bankovní půjčky totiž stále zůstávají bankovní registry a schopnost žadatele doložit nějakým relevantním dokladem výši svého příjmu. Hesla o půjčování komukoliv existují spíš ve spojitosti s nově začínajícími nebankovními společnostmi, které poskytují půjčky a snaží se rychle získat novou klientelu bez ohledu na možná rizika.

Bonita klienta

Co se už nicméně stihlo změnit a stále mění v přístupu bank ke svým klientům, je pohled na ideálního klienta. Dnes už stoprocentně neplatí, že bankovní půjčky pro důchodce, invalidy, nebo osoby na mateřské jsou doménou pouze u nebankovních společností. A i když jsou podmínky v bankách někdy usazeny až příliš skálopevně a tvrdošíjně, což se týká zejména věkových omezení na bankovní půjčky pro důchodce, už brzy nezbude bankám nic jiného, než i z těchto podmínek začít ustupovat. Demografické údaje jsou totiž neúprosné a občanů v důchodovém věku bude v následujících letech hromadně přibývat, čímž se z nich stane významná a těžko přehlédnutelná cílová skupina pro jakýkoliv byznys.

Zařazení nových půjček pro důchodce do standardních nabídek bankovních domů by tak mělo být pouze otázkou času. Většina lidí v důchodovém věku přitom má možnost ručit svým nahromaděným majetkem či úsporami, takže by s odstraněním věkové hranice nemusel být až takový problém.

Jak se mění proces půjčování peněz?

Co však v budoucnu bude jednoznačně tím největším a rozhodujícím faktorem pro to, kterou banku klienti pro získání bankovní půjčky zvolí, nebude jen možnost získat půjčku bez registru, věkového omezení, či doložení příjmu. Rozhodovat bude velmi pravděpodobně zejména rychlost, s jakou se jednotlivým bankám podaří půjčku schválit a dostat na účet klienta, to vše ideálně pouze za pomoci online kontaktu přes internet. Nová generace občanů si zvyká na to, že téměř všechny své požadavky může uspokojit z pohodlí svého domova skrz počítač, tablet, nebo mobilní telefon. Pokud se bankám revoluce na tento přístup nepodaří, je velmi dobře možné, že je na trhu pokoří mnohem flexibilnější nebankovní společnosti, které jsou pro poskytnutí půjčky ochotny udělat téměř cokoliv.

A ať už přijdou bankovní společnosti s novým typem bankovní půjčky na deset let nebo nabídnou své půjčky absolutně bez bankovních poplatků, dokud nezmění přístup k specifickým cílovým skupinám a některé těžkopádné vlastnosti svých služeb, tento problém jen tak nezmizí. Banky sice stále vsázejí na tvrzení, že jejich bankovní půjčky jsou ty nejlevnější na trhu, avšak letošní vývoj ukazuje spíš opak a i spotřebitelsky nejoblíbenější půjčky, kam patří například bankovní půjčka ve výši 50,000 Kč, aktuálně citelně navyšují své úrokové sazby a stávají se oproti předchozím letům mnohem dražšími. Heslo levné bankovní půjčky tak pomalu přichází o svou primární konkurenční výhodu. A bankovní půjčky na deset let ji zcela jistě nezastoupí.

Při porovnávání půjček v prostředí internetu lze hledat například na tomto webu všechny hlavní poskytovatele bankovních i nebankovních půjček. Jednotlivé sekce přehledně sumarizují stav bankovních půjček u všech společností, čímž všem zájemcům o poskytnutí bankovní či nebankovní půjčky ulehčují rozhodování o tom, koho pro získání své půjčky oslovit.

Hodnocení:
4.1621621621622 74